واحد چربی گیری

اصولاً تجمع و انباشت چربی و روغن در تصفيه خانه های فاضلاب بخصوص نوع صنعتی، باعث ایجاد اثرات سوء بهداشتی، مخاطرات ایمنی و مزاحمت های زیست محیطی و همچنین بروز اختلالات فرآیندی و عملکردی مختلفی می گردد که مهمترین آنها، ایجاد گرفتگی در لوله ها، مجاری و کانال های ارتباطی واحدها و فرآیندها و افزایش افت فشار، بروز مزاحمت ها و مشکلاتی در عملکرد تجهیزات و پمپ ها و کاهش کارائی و عمر مفید آنها، ایجاد اختلال در فرآیندهای تصفیه خانه و تأثیرات سوء در عملکرد آنها، افزایش جامدات معلق و BOD خروجی سیستم، افت کیفیت پساب و عدم تطابق پساب با استانداردهای خروجی محیط زیست، ایجاد لغزندگی و مخاطرات ایمنی، ایجاد بوهای متعفن و آزاردهنده و نهایتاً ایجاد منظر زشت از دیدگاه زیبایی شناختی می باشد.

بطورکلی مواد شناور شامل روغن، چربی، گریس، ترکیبات نفتی و سایر مواد معلقی است که بر روی آب به صورت شناور باقی می مانند. در یک تقسیم بندی روغن ها را به سه دسته کلی شامل روغن های معدنی، روغن های گیاهی و روغن های حیوانی دسته بندی می کنند. روغن های معدنی که از تقطیر نفت خام بدست می آیند دارای زنجیره کربنی با 40-15 کربن بوده و نقطه جوش آنها بالاتر از 400 درجه سانتیگراد می باشد و عموماً برای مصارفی از قبیل روانکاری و یا سوخت و تولید انرژی مورد استفاده قرار می گیرند. اما چربی یا روغن های گیاهی و حیوانی، استرهای اسیدهای چرب با الکل یا گلیسرول می باشند. گلیسرید اسیدهای چربی که در دمای معمولی مایع هستند را روغن و آنهایی را که جامد هستند، چربی می گویند. شایان ذکر است که روغن های معدنی بسیار بیشتر از چربی ها، روغن های گیاهی و حیوانی می توانند سطوح را بپوشانند که یکی از دلایل آن به این خاطر است که روغن های حیوانی و گیاهی عموماً خطی هستند و قابلیت تجزیه به روش بیولوژیک را دارند، اما روغن های معدنی غیر قطبی و آبگریز بوده و اکثراً غیرقابل تجزیه بیولوژیک هستند. روغن های صنعتی حاوی مواد آلی و افزودنی هایی هستند که کاربرد روانکاری خاصی را دارا می باشند و از طرفی باعث افزایش عمر روغن می شوند. به این دلیل ممکن است حاوی صدها نوع مواد آلی، ترکیبات چند هسته ای آروماتیک، مواد معدنی مانند سولفور، نیتروژن و فلزات سنگین باشند که تا 15% روغن را شامل می شود. سایر مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که حلال های کلرینه نیز وارد روغن شده و مجموع افزودنی های فوق احتمال سرطان زائی و جهش ژنی را حاصل می کند. روغن ممکن است در آب به شکل روغن آزاد یا روغن امولسیون شده وجود داشته باشد. روغن آزاد به شکل قطره روغن همراه یا بدون آب می باشد که می تواند به علت کمی وزن مخصوص در سطح آب شناور شود اما روغن امولسیون شده در مواقعی مشاهده می شود که روغن به شکل پایدار در آب پخش شود که شامل امولسیون مکانیکی و شیمیایی می باشد.

امولسیون مکانیکی در اثر پمپاژ یا اختلاط روغن در آب ایجاد می شود و امولسیون شیمیایی در اثر استفاده از مواد شیمیایی جهت پایدار کردن مواد در فرآیندهای صنعتی حاصل می شود. هر دو نوع امولسیون می تواند با هم و همراه با روغن آزاد در آب وجود داشته باشد. بطورکلی روش های چربی گیری از قبیل پیش بینی سیستم های شناورسازی براي كاهش غلظت آلاينده‌هاي فاضلاب كارخانجات مختلف از جمله فاضلاب صنايع مواد غذايي نظير كارخانجات روغن نباتي، صنایع لبنیاتی، فرآورده های گوشتی و کشتارگاه ها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، چرا که مقادیر چربی و روغن در این فاضلابها بیشتر از سایر صنایع است. شایان ذکر است در مشاغلی همچون کارواش و شستشوی اتومبیل نیز مقادیر زیادی ضایعات گریس و روغن در پساب ناشی از شستشو پدیدار می گردد.

 2- مشکلات ناشی از تجمع چربی و انباشت روغن در تصفیه خانه ها و ضرورت حذف مواد شناور از آب و فاضلاب

اصولاً وجود چربی و روغن در تصفيه خانه ها، باعث ایجاد مشکلات بهداشتی و ایمنی، مخاطرات زیست محیطی و اختلالات فرآیندی و عملکردی می گردد، که در ذیل به اختصار و گذرا به مهمترین این موارد اشاره شده است:

1- ایجاد گرفتگی در لوله ها، مجاری و کانال های ارتباطی واحدها و فرآیندها و افزایش افت فشار؛

2- بروز مزاحمت ها و مشکلاتی در عملکرد تجهیزات و پمپ ها و کاهش کارائی و عمر مفید آنها؛

3- ایجاد اختلالاتي در فرآیندهای تصفیه خانه و تأثیرات سوء در عملکرد بهینه آنها؛

4-  کاهش تبادل اکسیژن از هوا به فاضلاب (از فاز گازی به فاز مائی) در سطح حوض ها؛

5- کاهش عمق نفوذ مؤثر نور خورشید بمنظور انجام فعالیت های متابولیکی میکروارگانیسم ها و ممانعت از سنتز سلولی و در نهایت افت راندمان حذف آلاینده ها در فرآیند بیولوژیکی؛

6- انتشار روغن های تجمع یافته در اثر وزش باد یا در اثر سرریز شدن از حوض ها و در نهایت ایجاد حالت لغزنده در معابر و افزایش احتمال وقوع حوادث و سوانح برای پرسنل، کارگران و بازدیدکنندگان تصفیه خانه (مخاطرات ایمنی)؛

7- در صورتی که چربی و روغن به پساب خروجی تصفیه خانه راه یابد، باعث افزایش جامدات معلق و BOD خروجی سیستم (عدم تطابق با استانداردهای خروجی محیط زیست) می گردد و در اصل سبب افت کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه می شود. از سوئی تولید و تجمع هر نوع چربی و روغن در تصفیه خانه هائی با فرآیندهای بیولوژیکی ممکن است منجر به افزایش هزینه های راهبری، بهره برداری و نگهداری در طولانی مدت شود.

8- چربی و روغن می تواند باعث ایجاد بوهای متعفن و مشمئزکننده بخصوص در مناطق گرمسیری شود.

9- چربی و روغن از دیدگاه زیبایی شناختی نیز باعث ایجاد منظر زشت در محوطه تصفیه خانه و محیط پیرامون واحدهای فرآیندی می گردد.

مواد چرب و شناور در اکثر فاضلاب های صنعتی مخصوصاً فاضلاب تولیدی صنایع غذایی (مانند تولید فرآورده های گوشتی و لبنیاتی) و کشتارگاه ها وجود دارند. در فاضلاب های صنعتی تولیدی برخی از این صنایع از قبیل کشتارگاه ها، بدلیل وجود لیپید و ذرات آلی شناور از جنس ترکیبات چربی، خونابه و تولید فاضلاب های حاوی چربی و روغن، این مواد در فاضلاب خام ورودی به تصفیه خانه مشاهده می گردد و به دلیل سبک بودن و تجزیه ناپذیری (دیرتجزیه پذیری و سخت تجزیه پذیر بودن/ Xenobiotic) باعث ایجاد اختلال در عملکرد و کارائی واحدهای عملیاتی و فرآیندهای تصفیه فاضلاب می گردند به این صورت که در تأسیسات تصفیه خانه و تجهیزات انتقال، مجاری و کانال های ارتباطی و واحدهای فرآیندی پایین دست مشکل ساز می شوند، بنابراین جداسازی آنها از سطح حوض ها و مخازن ضروری است. لازم به ذکر است در فاضلاب های صنعتی کشتارگاه ها بدلیل وجود جامدات معدنی و آلی نظیر قطعات جدا شده از پوست و لاشه حیوانات ذبح شده، ذرات حاصله از عمل ذبح و ترکیبات امعاء و احشاء و … ذرات متفاوتی در فاضلاب خام ورودی به تصفیه خانه مشاهده می گردند، که بیشتر این مواد ماهیت آلی داشته و می توانند در تانک متعادل ساز و فرآیندهای بیولوژیکی مشکل ساز شوند و آن دسته نیز که ماهیت معدنی دارند به دلیل فرساینده بودن، در تأسیسات تصفیه خانه و تجهیزات انتقال لجن ایجاد سایش سریع نموده و در نهایت بقایای آنها در لوله ها، فرآیندهای هوازی و بی هوازی، حوض های ته نشینی و کلرزنی می توانند به دلیل تجزیه ناپذیری مشکل ساز شوند، بنابراین جداسازی آنها از ابتدا ضروری است.در نهایت در صورت عدم حذف مؤثر این ترکیبات و راهیابی آنها به منابع پذیرنده پساب و آبهای سطحی از جمله رودخانه ها، نه تنها مناظر کریه و ناخوشایندی در لایه های سطحی و فوقانی منابع آبهای سطحی پذیرنده ایجاد می کنند، بلکه تبادلات اکسیژن را از هوا به آب کاهش داده و همچنین مانع عبور نور از سطح به داخل آب شده و رشد گیاهان آبزی را به خطر می اندازند، که متعاقب آن ایجاد سمیت برای ماهیها و سایر آبزیان، وجود خطر آتش سوزی، کاهش مصارف تفریحی آب، غیر قابل مصرف شدن آب جهت استفاده در دیگ های بخار و خنک کننده ها، نابودی رستنی های سواحل و فرسایش خاک، ایجاد اشکال و اختلال در فرآیندهای متداول تصفیه آب به علت تولید مزه و بو در آب و … از موارد دیگر این اثرات نامطلوب می باشد. با توجه به موارد فوق بایستی آب های جاری، رودخانه ها و دریاچه ها را با پیش بینی تمهیداتی اجرایی محافظت نموده و مانع از آلودگی این منابع ارزشمند شد، برای تحقق این اهداف می توان از استانداردهای موجود و ایجاد و توسعه تأسیسات تصفیه فاضلابهای صنعتی حاوی این آلاینده ها، بطرز مؤثر بهره جست.

– فرآیندهای متداول جداسازی و حذف روغن و چربی

واحد چربی گيري در واقع سومین واحد عملیاتی پس از آشغالگیری و دانه گیری بشمار می آید. با توجه به اینکه حضور روغن و گریس در تجهیزات، دستگاه ها و فرآیند ته نشینی ثقلی تصفیه، ایجاد مشکلات زیادی می نماید و از طرفی به محیط زیست صدمه وارد می کند بایستی از پساب حذف شود، قبل از انتخاب روش جداسازی روغن لازم است طبیعت و ویژگی های فاضلاب های حاوی روغن مشخص شده و بهترین روش انتخاب شود. جهت حذف روغن های امولسیونه از فاضلاب بایستی ابتدا آنها را ناپایدار کرد و سپس با روش های ثقلی و یا شناورسازی توسط هوا جدا نمود. ناپایدار کردن امولسیون مکانیکی با استفاده از تکنیک انعقاد شیمیایی و یا بهم چسباندن و تجمع دادن جهت ایجاد قطرات بزرگتر می باشد و امولسیون های شیمیایی با تنظیم pH و گرما دادن (شکستن اسیدی با گرما و بدون گرما) ناپایدار می شود. معمولاً اسید کلریدریک (HCl) یا اسید سولفوریک (H2SO4) جهت رسیدن به 2-1=pH اضافه می شود و از یک ماده منعقدکننده در درجه حرارت 38 تا 66 درجه سانتیگراد نیز استفاده می کنند. بطور خلاصه مهمترین روش ها و فرآیندهای متداول جهت جداسازی و حذف مواد شناور، روغن و چربی شامل جداسازی ثقلی، شناورسازی با هوای محلول، روش صاف سازی (فیلتراسیون)، سانتریفوژ کردن، تصفیه به روش زیستی (تجزیه بیولوژیکی) و جذب توسط کربن فعال می باشد. اما فرآیندهای متداول و صنعتی در دو گروه اصلی جدا سازی ثقلی و شناور سازی قرار می گیرند. طرح جداکننده های ثقلی حذف روغن از فاضلاب در پالایشگاه ها برای نخستین بار به روش علمی توسط انجمن نفت آمریکا (API) ارائه شده است. این طرح براساس حذف تمام ذرات روغن آزاد با قطر بزرگتر از 150 میکرون می باشد، قطرات روغن در سطح آب به هم می پیوندند و لایه چسبنده ای را ایجاد می کنند که توسط تیغه های مانع جداسازی می گردند.

در ادامه کاربرد و تاریخچه روش شناورسازی در حذف روغن و چربی، مکانیسم عمل شناورسازی و نحوه عملکرد سیستم شناورسازی با هوای محلول (DAF) و راهکارهای عملی و اجرائی در راستای کاهش و کنترل تجمع ذرات روغن و چربی بطور مفصل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بطورکلی در عمل شناورسازی که به منظور جداسازی ذرات جامد یا مایع از فاز مائی مورد استفاده قرار می گیرد، عمل جداسازی ممکن است به دو روش الف) به روش سنتی و ب) به روش پیشرفته انجام پذیرد. در روش سنتی جهت شناور شدن ذرات سبک با وزن مخصوص کمتر از سیال با احداث حوضچه هایی که درون آنها دیواره های مانع و جداکننده تعبیه گردیده است، به فاضلاب فرصت داده می شود تا پس از سپری شدن یک زمان مشخص عمل جداسازی چربی، روغن و کف های شناور در سطح انجام پذیرد و در نهایت توسط چربی گیرهای دستی یا مکانیکی و در پاره ای موارد توسط نیروی انسانی با بیلچه های خاصی عمل پاکسازی و انتقال کف ها و چربی ها صورت می پذیرد. در روش معمول امروزی که حذف چربی با سرعت بسیار بالا در مدت زمان کم و راندمان فوق العاده ای انجام می پذیرد از قدرت حلالیت هوا در آب و توانایی شناور ساختن ذرات بهره گرفته می شود. در شکل زیر شمایی از یک حوضچه چربی گیر سنتی (شناورسازی ثقلی) نشان داده شده است.

– شمایی از یک حوضچه چربی گیر سنتی (شناورسازی ثقلی)

شایان ذکر است در تصفیه خانه های فاضلاب عمل شناورسازی عمدتاً جهت حذف مواد معلق و تصفیه آنها به شکل جامدات زیستی مورد استفاده قرار می گیرد.

از مزایای عمده این واحد عملیاتی نسبت به سیستم های ته نشینی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. مواد ریز و کلوئیدی که در حین عملیات ته نشینی قابلیت ته نشین شدن را ندارند یا زمان بسیار طولانی برای ته نشین شدن آنها نیاز است در سیستم شناورسازی بطور کامل و با راندمان بسیار بالا قابل حذف هستند.

2. زمان مورد نیاز جهت حذف ذرات ریز و شناور در این سیستم نسبت به عملیات ته نشینی بسیار پائین تر است.

3. قابلیت این سیستم در حذف چربی های شناور نسبت به ته نشینی بسیار بالا است.

4. پس از اینکه ذرات شناور به سطح سیال هدایت گردید می توان آنها را توسط سیستم کفابروب و چربی گیر (Skimmer)

از سطح جمع آوری و دفع نمود و پساب زلال شده را براي جمع‌آوري و تصفيه‌ آتي و يا دفع نهايي هدایت نمود.

– انواع سیستم های شناورسازی

معمول ترین و متداول ترین روش شناورسازی که امروزه در تصفیه فاضلاب های صنعتی و شهری بکار گرفته می شود شامل استفاده از هوا به عنوان عامل شناور کننده می باشد که حبابهای هوا به یکی از روش های زیر تشکیل می شود. شناورسازي در فاضلاب با توجه به روش توليد حباب‌هاي هوا در مخزن يا بازچرخش جریان بصورت زیر تقسیم بندی می شود:

1- سيستم‌ شناورسازی براساس تشکيل حباب‌هاي هوا

1-1- شناورسازي هوا (Air Flotation)

 در اين سيستم، ورود مستقيم هوا در فاز گازي توسط پروانه‌هاي چرخنده يا توسط افشانه‌هاي هوا در فشار اتمسفري به درون فاز مايع حباب‌هاي هوا را توليد مي‌كند. در این روش هوا به فاضلاب، بصورت تحت فشار تزریق می شود و هنگامی که فاضلاب تحت فشار به درون تانک با فشار اتمسفری وارد می گردد، حباب های ریز هوا با قطر 120-30 میکرون آزاد می شود که با چسبیدن به ذرات کوچک روغن و جامدات ریز، آنها را به سطح می آورد.

1-2- شناورسازي با کمک خلاء (Vacuum Flotation)

در اين روش، فاضلاب نخست مستقيماً در مخزن هوادهي يا توسط وارد ساختن هوا به قسمت پمپاژ با هوا اشباع مي‌شود. سپس، خلاء نسبي ايجاد مي‌گردد به گونه‌اي که هواي محلول بتواند به شکل حباب هاي ريز از محلول خارج شود. پس از آن، حباب هاي هوا و ذرات چسبيده به آنها به سوي سطح مايع بالا مي‌آيند تا بستري را  به وجود آورند.

1-3- شناورسازي با هواي محلول (DAF): (Dissolved Air Flotation)

فرآیند شناورسازی به کمک هوای فشرده (DAF) یکی از اصلی ترین پروسه ها و در واقع قلب سیستم در تصفیه خانه های صنعتی محسوب می گردد. این فرآیند، یک پروسه بسیار کارآمد و مهم در تصفیه آب، پساب و فاضلاب های صنعتی می باشد که باعث زلال شدن پساب و فاضلاب به علت حذف انواع آلاینده های معلق از آن مانند روغن، گریس، چربی و ذرات کلوئیدی می شود. عملیات حذف آلاینده ها و ذرات کلوئیدی در این روش بگونه ای است که براساس تزریق هوای فشرده به پساب قابل انجام می باشد. در اثر این عمل، حباب های ریز آزاد شده به ذرات کلوئیدی معلق در فاضلاب چسبیده و باعث شناورشدن ذرات به سطح DAF می گردند که در آنجا توسط اسکیمر جمع آوری و به یک مخزن نگهداری لجن تخلیه می گردند .به منظور افزایش راندمان شناورسازی ذرات کلوئیدی، معمولاً به پساب ورودی مواد منعقد کننده و کمک پلیمری جهت عملیات انعقاد و بی بار کردن ذرات اضافه می گردد. بدین منظور از لوله های مارپیچی استفاده می گردد که از یک طرف مواد منعقد کننده در بخش های مختلف تزریق می گردد و از طرف دیگر مخلوط هوا با مایع تحت فشار جهت اختلاط بهتر به داخل این لوله ها تزریق می گردد.

در سیستم DAF  مقداری از آب تمیز و شفاف شده به لوله های فلوکولاتور انتقال داده بخشی از آن نیز مستقیماً به واحد شناورسازی انتقال داده می شود. آب اضافه تصفیه شده نیز از سیستم DAF خارج می گردد. زلال بودن آب خروجی از واحد DAF یکی از معیارهای کارکرد مناسب این سیستم می باشد. در بعضی موارد تانک های انعقاد و لخته سازی به جای لوله های فلوکولاتور مورد استفاده قرار می گیرند. در این حالت مواد منعقد کننده در یک فاصله زمانی حدود ۵ دقیقه با پساب در تانک انعقاد مخلوط می گردد و سپس به داخل DAF تزریق می شود. این فرآیند هنگامی که پساب ورودی خنثی نمی باشد و به علت اینکه زمان کافی جهت خنثی سازی وجود دارد و از طرفی به راحتی توسط کاربر قابل کنترل می باشد نسبت به فلوکولاتورهای لوله ای برتری دارد. در اين سيستم، نخست شناورسازي با حل کردن هوا در فاضلاب يا در بخشي از پساب (مايع) تصفيه شده در فشار بالا در مخزن فشار يا مخزن نگهدارنده و سپس کاهش دادن فشار فاضلاب تا سطح فشار اتمسفري توسط يك شير كاهش فشار در خلال تغذيه‌ آن به درون مخزن شناورسازي براي ايجاد حباب‌هاي صعودكننده‌ هوا به دست آورده مي‌شود. شایان ذکر است که در عمل، معمولاً سيستم شناورسازي هواي محلول به كار گرفته مي‌شود. قابل ذکر است که برای طراحی دقیق و اصولی این واحدها، مطالعات پایلوت نیاز می باشد. هوای مورد نیاز در این روش 5 تا 50 برابر حجم مایع تحت هوادهی است و زمان ماند این واحدها حدوداً 4 دقیقه و گاهاً طبق مطالعات پایلوتی از 5 تا 15 دقیقه نیز متغیر است.

بازده عمل شناور سازی در این روش بستگی به قطر حباب های ایجاد شده دارد بدین صورت که هرچه قطر حباب ها کوچکتر باشد بازده بهتری دارد، اصولاً حباب های هوا با قطر 2 تا 5/2 میلیمتر را حباب های ریز گویند و حباب های هوا تا قطر 25 میلیمتر درشت محسوب می شوند.

همچنین براساس مطالعات انجام شده بر روی روش استفاده از هوا پخش کن ها یا لوله های سوراخ دار، امکان ایجاد حباب های هوا با قطر کمتر از 5/0 میلیمتر وجود ندارد و چنانچه قطر سوراخ های موجود در حدود 1/0 میلیمتر باشد قطر حباب های هوای تولید شده یک میلیمتر است و اگر قطر سوراخ های هوا پخش کن ها 5/0 میلیمتر باشد قطر حباب های هوا در حدود 4 میلیمتر می باشد.

1-3-1-کابردهای پکیج چربی گیرDAF

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، شناورسازی به کمک هوای فشرده دارای کارائی بسیار بالایی در حذف مواد شناور و معلق موجود در فاضلاب می باشد. در بسیاری از مراجع کارائی این فرایند در تصفیه پساب های صنعت روغن نباتی را تا حدود 90% ذکر کرده اند. سیستم DAF در پساب صنایع لبنی نیز کاربرد زیادی دارد.

پساب صنایع غذایی از جمله کشتارگاه ها و فراورده های گوشتی، کنسروسازی و اصولاً پساب هایی که دارای چربی هستند با این روش تا حد زیادی تصفیه می شوند. همچنین در بسیاری از صنایع شیمیایی و پتروشیمی از فرایند DAF به طور فزاینده ای برای جداسازی نفت و چربی های شناور استفاده می شود. به طور کلی از واحد DAF در تمامی تصفیه خانه های شیمیایی می توان استفاده کرد. یکی دیگر ار کاربردهای شناورسازی با هوای محلول تغلیظ لجن است. لجن هضم شده با روش شناورسازی با هوای تحت فشار از غلظت 1% به حدود 5 الی 7% می رسد.

مهمترین صنایعی که بیشتر از سیستم DAF استفاده می کنند عبارتند از:

 • صنایع غذایی مختلف از قبیل: صنایع لبنی، صنایع شستشو و بسته بندی گوشت و ماهی و سایر صنایع غذایی
 • تصفیه فاضلاب های کشتارگاه های ماکیان و دام و طیور
 • تصفیه فاضلاب های صنایع پتروشیمی
 • تصفیه فاضلاب های صنایع اتومبیل سازی و هواپیماسازی
 • تصفیه فاضلاب پالایشگاه های نفت و گاز
 • تصفیه فاضلاب صنایع ذوب و آلیاژ فلزات
 • تصفیه فاضلاب صنایع نساجی
 • تصفیه فاضلاب پایانه ها و بنادر نفتی
 • تصفیه پساب صنایع تولید مواد شوینده و شیمیایی
 • تصفیه پساب های صنایع کاغذ سازی
 • حذف جوهر و رنگ از پساب های صنعتی

1-3-2- ویژگی های پکیج چربی گیر DAF

 • قابلیت حذف بیش از ۹۹ درصد چربی های امولسیونی و آزاد و ذرات معلق
 • قابلیت حذف بیش از ۷۵ درصد بار آلودگی شیمیایی (COD) پساب
 • شفاف شدن پساب خروجی دراثر حذف ذرات کلوئیدی
 • سهولت حمل و نقل و نصب به علت ساخت DAF به صورت پکیج های پیش ساخته و قابل حمل
 • قابلیت تولید لجن نسبتاً جامد و کم آب
 • قابلیت حذف دترجنت از پساب

1-3-3- اجزای پکیج چربی گیر DAF 

مخزن تحت فشار بمنظور انحلال هوا در آب تحت فشار عملیاتی 3 الی 5 اتمسفرکمپرسور تأمین هوا با فشار مورد نیاز تانک شناورسازی مجهز به اسکیمر پمپ انتقال فاضلاب با فشار مورد نیاز مخازن و تجهیزات مربوط به واحد تزریق ماده منعقدکننده و پلیمر لوله و اتصالات و لوزم جانبی جنس بدنه چربی گیر با توجه به ماهیت فاضلاب مورد تصفیه، فولاد ضد زنگ SS304  و SS316 و یا کربن استیل با پوشش دهی مناسب می باشد.

1-4- سيستم‌ شناورسازی براساس بازچرخش پساب

در تصفيه‌‌خانه‌هاي بزرگ معمولاً 20- 15 درصد پساب خروجی از سیستم به ابتدای آن بازگردانده مي‌شود، در حالي که تصفيه‌خانه‌هاي کوچک بدون بازچرخش پساب راهبري مي گردند. در ادامه بطور مختصر به معرفی این روش شناورسازی در دو حالت بدون برگشت پساب و با برگشت پساب پرداخته شده است.

1-4-1- سیستم شناورسازی بدون برگشت پساب

در اين حالت، جريان فاضلاب ورودي نخست مدتي در مخزن فشار نگه‌داشته مي‌شود تا فشار فاضلاب به kPa350-275 افزايش داده شود و هوا در آن حل گردد. سپس، اين جريان از راه خط لوله‌اي كه شير کاهش فشار دارد به واحد شناورسازي فرستاده مي‌شود. زماني که فشار از فاضلاب برداشته مي‌شود، هواي حل شده به شكل حباب‌هاي ريز هوا که براي جداسازي ذرات توسط شناورسازي استفاده مي‌شود از محلول خارج مي‌گردد. در شکل ذیل دیاگرام جریان در سیستم شناورسازی هوای محلول بدون برگشت پساب نشان داده شده است.

– دیاگرام جریان در سیستم شناورسازی هوای محلول بدون برگشت پساب

1-4-2- سیستم شناورسازی با برگشت پساب

در اين حالت، حجم از پيش تعيين شده‌اي از پساب واحد شناورسازي به مخزن فشار برده مي‌شود تا فشرده شود و هوا تا زير سطح اشباع حل مي‌شود. سپس اين جريان توسط شير كاهش فشار با جريان ورودي به واحد شناورسازي مخلوط مي‌شود بگونه‌اي که حباب‌هاي هوا بتوانند از جريان بازچرخانده شده خارج شود و به ذراتي كه بايد از فاضلاب خام ورودي حذف گردند بچسبند. با توجه به اینکه جریان برگشتی از خروجی سیستم با جریان تحت فشار ورودی قبل از ورود به تانک مخلوط می گردد این عمل باعث می شود تا هوای ورودی با ذرات محلول در جریان برگشتی و جریان ورودی بیشتری پیدا کند و باعث افزایش راندمان سیستم گردد.شکل زیر دياگرام اين سيستم را براي تغليظ لجن در تصفیه خانه ها نشان مي‌دهد.

– دياگرام تغليظ‌ كننده‌ لجن

این شرکت با تکیه بر دانش فنی متخصصین خود، بکارگیری جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا و با انجام بررسی ها و مطالعات فنی دقیق اقدام به طراحی و ساخت پکیج های چربی گیر در ظرفیت های مختلف نموده است.

از اینرو این شرکت آمادگی دارد تا براساس مشخصات فنی و متریال درخواستی مشتری هر نوع سفارشی را تهیه و تأمین نماید.