واحد اندازه گیری جریان

براي اندازه گيري مقدار جریان فاضلاب ورودي و كنترل راندمان واحدهاي مختلف تصفيه خانه و تعيين مدت زمان توقف فاضلاب در يكانهاي مختلف، استقرار دستگاه اندازه گيري جريان ضروري مي باشد. دستگاه اندازه گير معمولاً در داخل كانالي در انتهاي حوضچه دانه گير نصب مي گردد. اين دستگاه اندازه گير مي تواند پارشال فلوم و يا ونتوري متر باشد. اين مهندسين مشاور استفاده از دستگاه پارشال فلوم را به علت نصب و بهره برداري آسان آن در تصفيه خانه به صرفه و صلاح تشخيص مي دهد. محل نصب واحدهاي اندازه گيري مي تواند در ورودي، خروجي و حد فاصل واحدهاي مختلف تصفيه خانه باشد. لازم به ذكر است كه نصب يك دستگاه اندازه گيري قبل از حوض تماس كلر نيز از جهت اندازه گيري جريان و ايجاد شرايط اختلاط سريع كلر و پساب ضروري مي باشد. پارشال فلوم یا همان ناودان پارشال یکی از مشهور ترین ناودان هایی است که در آمریکا کاربرد فراوان دارد و در سال ۱۹۸۳ توسط شخصی به نام “پارشال” طراحی گردیده است. برآورد دبی جریان و حجم آب عبوری در شبکه های انتقال آب، کانال ها وتصفیه خانه های آب و فاضلاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وسایل مختلفی ازجمله انواع سرریز، دریچه و انواع مختلف فلوم در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از این ابزار ها، پارشال فلوم می باشد. پارشال اساساً جهت اندازه گیری دبی جریان در مسیر یک کانال روباز طراحی می شود. در این سازه آب از روی یک قسمت مسطح و پهن به تدریج همگرا می شود و پس از عبور از قسمت گلویی که شیبی به طرف پایین دارد، وارد قسمت واگرا و دارای شیب به سمت بالا می شود. پارشال فلوم یک سازه ی تبدیل است و عمق بحرانی ایجاد می کند، با اندازه گیری عمق بحرانی و استفاده از روابط هیدرولیکی مرتبط می توان دبی عبوری را به دست آورد. اندازه ی پارشال با اندازه ی گلویی آن بیان می شود و برای طراحی آن می توان از جدولی که اندازه ها و ضرایب استاندارد مورد نیاز برای طراحی پارشال در آن وجود دارد استفاده نمود. از نظر پهنا، پارشال فلوم به سه گروه با پهنای کم، متوسط و زیاد تقسیم می شود. در تصفیه خانه های فاضلاب بیشتر از نوع متوسط استفاده می گردد. پارشال فلوم ها با توجه به نوع کاربرد از مواد مختلفی مثل فایبرگلاس (GRP/FRP)، فولاد ضد زنگ، فولاد گالوانیزه، آلومینیوم، چوب و پلاستیک ساخته می شوند. با نصب دستگاه های اندازه گیری مانند فلومتر های التراسونیک نیز می توان میزان دبی عبوری از مجرا را اندازه گیری نمود. شكل زیر شمائي از پلان و مقطع یک سازه پارشال فلوم را نشان مي دهد.

 

شکل- پلان و مقطع سازه پارشال فلوم

 

در شکل زیر ابعاد پارشال فلوم با توجه به عرض گلوگاه ارائه شده است.