مقالات

یکی از اجزای بسیار کاربردی جهت افزایش راندمان واحدهای ته نشینی در تصفیه خانه های آب و فاضلاب، لاملا می باشد.  لاملاها عمدتا در دو نوع پلیمری و فلزی ساخته می شوند. اما به دلیل خوردگی در فلز و همچنین عمر پایین پلیمرها، شرکت رادزیست

ادامه مطلب